58050105-ค่ายปรับพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร โดยโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค (Education Hub) โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ได้ดำเนินการจัดค่ายปรับพื้นฐานให้แก่นักเรียนห้องเรียนพหุภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 จำนวน 28 คน ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคม 2558 โดยเน้นการใช้และการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: